Symbol / Oświata i wychowanie - Tablica
Grafika / Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci - Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2023

15 stycznia 2023 rusza IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Mistrz Recyklingu i Przyjaciele" dla dzieci szkół podstawowych

Grafika / Eko Edukacja / PGK Radomsko

Informacja na temat konkursów ogłaszanych dla uczniów szkoły podstawowej i przedszkola z terenu Gminy Gomunice