Logo / Żłobek Akademia Smyka

 Na podstawie paragrafu 2 pkt.10 Regulaminu rekrutacji do żłobka "Akademia Smyka" w Gomunicach podajemy listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka oraz listę rezerwową. Rodzice/Prawni opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie w celu podpisania umowy z dyrektorem żłobka.

 

 Wyniki rekrutacji:

 1. Kod dziecka: D-27 ; Liczba punktów: 48
 2. Kod dziecka: D-14 ; Liczba punktów: 42
 3. Kod dziecka: D-8 ; Liczba punktów: 38
 4. Kod dziecka: D-9 ; Liczba punktów: 38
 5. Kod dziecka: D-10 ; Liczba punktów: 38
 6. Kod dziecka: D-11 ; Liczba punktów: 38
 7. Kod dziecka: D-12 ; Liczba punktów: 38
 8. Kod dziecka: D-13 ; Liczba punktów: 38
 9. Kod dziecka: D-15 ; Liczba punktów: 38
 10. Kod dziecka: D-16 ; Liczba punktów: 38
 11. Kod dziecka: D-17 ; Liczba punktów: 38
 12. Kod dziecka: D-19 ; Liczba punktów: 38
 13. Kod dziecka: D-20 ; Liczba punktów: 38
 14. Kod dziecka: D-01 KONTYNUACJA
 15. Kod dziecka: D-02 KONTYNUACJA
 16. Kod dziecka: D-03 KONTYNUACJA
 17. Kod dziecka: D-04 KONTYNUACJA
 18. Kod dziecka: D-05 KONTYNUACJA
 19. Kod dziecka: D-06 KONTYNUACJA
 20. Kod dziecka: D-07 KONTYNUACJA

 

Lista rezerwowa:

 1. Kod dziecka: D-22; Liczba punktów: 38
 2. Kod dziecka: D-18; Liczba punktów: 38
 3. Kod dziecka: D-24; Liczba punktów: 38
 4. Kod dziecka: D-21; Liczba punktów: 35
 5. Kod dziecka: D-25; Liczba punktów: 27
 6. Kod dziecka: D-26; Liczba punktów: 27
 7. Kod dziecka: D-23; Liczba punktów: 27
 8. Kod dziecka: D-28; Liczba punktów: 20