Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2022r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert

Urząd Gminy w Gomunicach poszukuje kandydata do pracy w Referacie Gospodarczym.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032

Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022r.