2021-08-03 Wykaz nieruchomości do sprzedaży.

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na okres 21 dni, tj. od dnia 03.08.2021 r. do dnia 24.08.2021 r.

Wójt Gminy Gomunice przeznacza ponownie do wynajmu socjalnego na czas oznaczony lokale zgodnie z wykazem ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2021r.

Wójt Gminy Gomunice przeznacza do wynajmu socjalnego na czas oznaczony lokale zgodnie z wykazem ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2021r.

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gomunicach wywieszono wykaz nieruchomości do najmu oraz lokali socjalnych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do ich wynajęcia.

Symbol / Przetargi

Wyniki II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.

Symbol / Przetargi

Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Gomunice, stanowiącej mienie komunalne Gminy Gomunice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice w menu Ogłoszenia.

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż posiada do sprzedaży pojazd marki ISEKI typ TF330 rok produkcji 2003 wraz z osprzętem:

  1. Zamiatarka BEMAB
  2. Pług hydrauliczny P.OLSSONS
  3. Piaskarka samozaładowcza BEMAB