Grafika / Konsultacje społeczne -  Strategia Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 poz. 559) oraz Uchwały nr XIV/73/19 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 września 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gomunice, a także zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021r. poz. 1057) Wójt Gminy Gomunice zaprasza mieszkańców Gminy Gomunice, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu potrwają w okresie od 19 sierpnia 2022r. do 26 września 2022r.

Konsultacje pozwolą poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 19 sierpnia 2022r. do 26 września 2022r. Formularz należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gomunice lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule e-maila: "Uwagi do Strategii”.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy Gomunice.


Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak


Do pobrania:

 Wyniki: