Grafika / Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze- zdrowy wybór!

 

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania zależny jest od wysokości dochodów beneficjenta.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (podpisywanie umów z Beneficjentami).

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

W Urzędzie Gminy Gomunice działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie jak i również na późniejszych etapach - przy wnioskowaniu o płatność. Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Gomunice
ul. Armii Krajowej 30
97-545 Gomunice

telefon. (+48) 44 684 24 85 wewnętrzny 271

Przejdź do danych kontaktowych: Urząd Gminy Gomunice / Kontakt

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl

 

Przydatne linki:

 

Do pobrania:

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku

Zgodnie z zapisami §2 ust 2 pkt 5 Porozumienia udostępniamy uzupełnione, aktualne dane, ze stanem na dzień 31.03.2024r., dotyczące wdrażania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Gomunice (liczbę złożonych Wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć, kwotę wypłaconych dotacji, dla przedsięwzięć z terenu Gminy).

 

Nazwa gminy: Gmina Gomunice

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 258

Liczba zawartych umów: 209

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 133

Kwota wypłaconych dotacji: 1.767.988,51 zł