Logo / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2022r.

 

Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2022 r.”.

 

Całkowity koszt zadania: 19.036,09 PLN

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 15.843,00 PLN

 

Głównym celem zadania jest usunięcie z terenu Gminy Gomunice i unieszkodliwienie azbestu i stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania ma na celu minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium Gminy Gomunice oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wyniku realizacji zadania z terenu Gminy Gomunice zostanie usunięte 39,609 Mg wyrobów zawierających azbest.

 

Ralizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do:

  • zmniejszenia emisji włókien azbestu,
  • poprawy ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Gomunice.

 

Ponadto realizacja zadania ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Gomunice w zgodnej z przepisami prawa realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo - azbestowych oraz propagowanie właściwych metod i sposobów bezpiecznego dla środowiska i zdrowia ludzkiego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.wfosigw.lodz.pl/