Symbol / OZE w Gminie Gomunice

Wójt Gminy Gomunice zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii do składania deklaracji wzięcia udziału w projekcie pn.: "Instalacje OZE w Gminie Gomunice".


 Inne artykuły na stronie dotyczące Instalacji OZE:


 

Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego!!!

 

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup oraz montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:

  • instalacji fotowoltaicznych,
  • instalacji kolektorów słonecznych,
  • kotłów na biomasę (na paliwo typu pellet).

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Warunki wykluczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie montażu instalacji:

  • Pokrycie połaci dachowej eternitem.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej bądź rolniczej w budynku montażu.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30 pokój nr 101, w terminie do 15.04.2021r. (w dni urzędowania w godz. 8:00-14:00).

 

Pliki do pobrania: