Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice w pok. 201 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice w zakładce "Pożytek Publiczny".