Foto / Budynek Urzędu Gminy w Gomunicach

W widocznym na zdjęciu budynku Urzędu Gminy Gomunice mieszczą się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.

 

Kontakt

 

Wójt Gminy Gomunice

Pan Paweł Olejniczak
pokój numer 110
po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie

 

Sekretarz Gminy Gomunice

Pani Aneta Szczepocka
pokój numer 112

 

Skarbnik Gminy Gomunice

Pani Iwona Paul
pokój numer 202

 

Przewodniczący Rady Gminy Gomunice

Pan Wiesław Wolnicki
pełni dyżury w pokoju numer 113 w Urzędzie Gminy
w I i III wtorek każdego miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00
po wcześniejszym potwierdzeniu terminu pod nr tel. 515-720-927

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gomunice

Pan Marek Tazbir
pełni dyżury w pokoju numer 113 w Urzędzie Gminy
w II i IV czwartek każdego miesiąca w godzinach 10:00 – 12:00
po wcześniejszym potwierdzeniu terminu pod nr tel. 793-382-707

 

Gospodarka leśna

W sprawach związanych z wycinką drzew leśniczy przyjmuje w Leśniczówce w Kocierzowach w drugi czwartek każdego miesiąca w godzinach 900-1200.