Foto / Budynek Urzędu Gminy w Gomunicach

W widocznym na zdjęciu budynku Urzędu Gminy Gomunice mieszczą się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Zdrowia.

 

Kontakt

 

Wójt Gminy Gomunice

Pan Paweł Olejniczak
pokój numer 210
po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie

 

Sekretarz Gminy Gomunice

Pani Aneta Szczepocka
pokój numer 114

 

Skarbnik Gminy Gomunice

Pani Iwona Paul
pokój numer 207

 

Przewodniczący Rady Gminy Gomunice

Pan Wacław Urbański
pełni dyżury w pokoju numer 110 w Urzędzie Gminy
po wcześniejszym potwierdzeniu terminu w Biurze Rady Gminy pokój 201, numer wewnętrzny: 271

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gomunice

Pan Robert Gonera
pełni dyżury w pokoju numer 110 w Urzędzie Gminy
po wcześniejszym potwierdzeniu terminu w Biurze Rady Gminy pokój 201, numer wewnętrzny: 271

 

Gospodarka leśna

W sprawach związanych z wycinką drzew leśniczy przyjmuje w Leśniczówce w Kocierzowach w drugi czwartek każdego miesiąca w godzinach 900-1200.