Pies

Jeżeli nie jest Ci obojętny los bezpańskich zwierząt i chcesz się nimi zaopiekować, zobacz poniżej zdjęcia "naszych" lub innych piesków w schronisku, a może któryś stanie się dla Ciebie przyjacielem?

Wielkim Problemem dla naszej gminy są bezpańskie zwierzęta, a zwłaszcza psy. Wszyscy widzimy je często wałęsające się głównie przy sklepach lub szkołach. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt gmina ma obowiązek opieki nad takimi zwierzętami. Wiąże się to jednak z ponoszeniem przez samorząd dużych kosztów, a umieszczanie psa w schronisku jest dla niego często wyrokiem dożywocia za kratami. Adopcje psów są niezbyt częste.

Ze względu na koszty usługi oraz wspomniane wcześniej dylematy związane z pozbawianiem psów wolności, gmina stara się umieszczać w schronisku tylko psy, które są agresywne i niebezpieczne dla ludzi. Bezpańskie psy z terenu gminy wyłapywane są przez pracowników Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego – Longin Siemiński, Łódź ul Kosodrzewiny 56. Następnie psy są przewożone wyspecjalizowanym transportem do schroniska, fotografowane, leczone, odrobaczane, sterylizowane, czipowane i zakładaną mają indywidualną kartę. Fotografie psów nadających się do adopcji wraz z opisem schronisko umieszcza na stronie www.hotelzwierzat.com.

Miesięczne koszty przebywania jednego psa w schronisku to około 200 zł. i w przypadku Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego – Longin Siemiński należą do jednych z najniższych. Ilość naszych psów w Hotelu jest zmienna i wacha się od 8 do 14 miesięcznie.
Gmina Gomunice przeprowadziła w 2012 roku kontrolę warunków przetrzymywania zwierząt w Łodzi, która wypadła pozytywnie.
Chcę nadmienić, że w okolicach Gomunic nie ma innej możliwości przechowywania bezpańskich psów. Funkcjonujące w Radomsku schronisko nie przyjmuje zwierząt innych niż z terenu Miasta. Umieszczenie psa z pomocą TOZ w schronisku położonym w innych częściach kraju jest bardzo trudne, a jego koszt to ok. 1000 zł za jedno zwierzę.