Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2021r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Chrzanowic w sprawie zniesienia nazwy urzędowej Chrzanowice, rodzaj – kolonia

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kletni w sprawie zniesienia nazwy urzędowej Kletnia, rodzaj - kolonia

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Marianki w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaszczyc-Koloni w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Pirów w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości