Konsultacje społeczne z mieszkańcami Piaszczyc-Koloni w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości


W tej sprawie Wójt Gminy Gomunice w dniu 13 grudnia 2021r. wydał Zarządzenie nr 89/2021 odnoszące się do zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Piaszczyce-Kolonia - część wsi Piaszczyce, na Piaszczyce-Kolonia - wieś. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości.
Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.


Konsultacje będą trwać od dnia 17 grudnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

Do pobrania (pliki w formacie PDF):