Konsultacje społeczne z mieszkańcami Marianki w sprawie zmiany rodzaju ich miejscowości


W tej sprawie Wójt Gminy Gomunice w dniu 13 grudnia 2021r. wydał Zarządzenie nr 88/2021 odnoszące się do zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Marianka - część wsi Piaszczyce, na Marianka - wieś. Powyższe spowodowane jest faktem, że w obowiązującym prawie dot. ewidencji miejscowości ulic i adresów, nie prowadzi się numeracji porządkowej dla części miejscowości.
Przepisy prawa zobowiązały gminy do dostosowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów do swych wymagań.

Konsultacje będą trwać od dnia 17 grudnia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

Do pobrania (pliki w formacie PDF):