Grafika / Eko Edukacja / PGK Radomsko

Wychowankowie Przedszkola w Gomunicach i Przedszkola w Chrzanowicach wzięli udział w konkursie organizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku pod hasłem "EKO-ZOO". Konkurs polegał na wykonaniu przez dziecko zwierząt mieszkających w ogrodzie zoologicznym wyłącznie z odpadów. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o potrzebie recyklingu, kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska oraz pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci ale równie dorosłych mających wpływ na edukacje młodego pokolenia.

 

Wyniki konkursu


Przedszkole w Gomunicach:

  • I miejsce Zofia Jarocka
  • II miejsce Miłosz Mokrzyński
  • III miejsce Anastazja Uzarkiewicz
  • Wyróżnienia Krystian Matusik i Kornelia Bednaruk

 

Przedszkole w Chrzanowicach

  • I miejsce Lena Górna
  • II miejsce Liliana Łuczak
  • III miejsce Oliwier Kałka
  • Wyróżnienia Tobiasz Rogaczewski i Hanna Wolnicka


Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a wszystkie dzieci dyplomy okolicznościowe.

 

Więcej informacji dotyczących konkursów na stronach PGK Radomsko w zakładce Edukacja ekologiczna:

http://pgk-radomsko.pl/edukacja-ekologiczna

 

Konkursy Eko-Zoo i Eko-Bajka