Symbol / Oświata i wychowanie - Tablica
Grafika / Eko Edukacja / PGK Radomsko

Informacja na temat konkursów ogłaszanych dla Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Gminy Gomunice

Żłobek Akademia Smyka

Na podstawie §2 pkt. 10 Regulaminu rekrutacji do żłobka "Akademia Smyka" w Gomunicach podajemy listę dzieci zakwalifikowanych się do żłobka oraz listę rezerwową. Rodzice/Prawni opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie w celu podpisania umowy z dyrektorem żłobka.