Grafika / Leader100 sport

 

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Gomunice podpisała umowę na realizację zadania publicznego pn. „LEADER100 SPORT program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025".

 

Program jest realizowany we wszystkich szkołach i przedszkolach w Gminie Gomunice. Podstawowym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat (ostatni rok przedszkolny - zerówka oraz klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wychowawców. Przy realizacji projektu planowane jest także wykorzystanie i wzmocnienie ogromnego potencjału wychowawczego rodziców poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

 

W ramach realizacji programu placówki oświatowe otrzymują bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół.