Foto / Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2023

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

 

W dniu 23.03.2023r. w remizie OSP w Gomunicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W eliminacjach udział wzięła młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach.

 

 

 

Otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Gomunice Paweł Olejniczak w obecności Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP dr. Jacka Ruska, Komendanta Gminnego OSP Gminy Gomunice dr. Pawła Jagiełło, grona pedagogicznego ze szkół w Gomunicach i Chrzanowicach oraz przedstawicieli Urzędu Gminy.

W przerwie turnieju pomiędzy eliminacjami pisemnymi a ustnym konkursie finałowym, młodzież miała okazję zwiedzić remizę OSP w Gomunicach oraz zapoznać się ze sprzętem będącym na wyposażeniu jednostki, w tym nowym średnim samochodem specjalnym pożarniczym.

 

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji gminnych po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

 1. Wojciech Jagiełło

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

 1. Julia Bruzda
 2. Amelia Olborska
 3. Stanisław Lech
 4. Patrycja Barańska
 5. Maja Magiera
 6. Adam Podsadniak

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

 1. Wojciech Jagiełło

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

 1. Julia Bruzda.
 2. Stanisław Lech
 3. Amelia Olborska

 

Laureaci eliminacji gminnych: Julia Bruzda i Wojciech Jagiełło będą reprezentowali naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 12.04.2023 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.