Symbol / OZE w Gminie Gomunice

Wójt Gminy Gomunice zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji odnawialnych źródeł energii do składania deklaracji wzięcia udziału w projekcie pn.: "Instalacje OZE w Gminie Gomunice".

Logo / Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM".

Budowa przedszkola w Gomunicach / Plac budowy

Trwają roboty związane z budową w technologii pasywnej nowego przedszkola przy ul. Wolności w Gomunicach.

Budowa przedszkola w Gomunicach / Plac budowy

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową nowego budynku przedszkola przy ul. Wolności w Gomunicach. Obecnie na placu budowy została zalana płyta fundamentowa pod przyszłe przedszkole, budowane w technologii pasywnej.