Grafika / ROZ-BUDUJ wyobraźnię - konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "ROZ-BUDUJ WYOBRAŹNIĘ" realizowanym przez Stowarzyszenie LGD BUD-UJ RAZEM.

 

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM z siedzibą w Ujeździe, Plac Kościuszki 5.

Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD BUD-UJ RAZEM oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania BUD-UJ RAZEM. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

 
Prace konkursowe oceniane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:
 
  • Dzieci w wieku 6-14 lat
  • Młodzież w wieku 15-19 lat
  • Młodzież w wieku 19-25 lat
  • Dorośli powyżej 25 roku życia

 

Więcej informacji o konkursie na stronach Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM (link zewnętrzny)