Plakat / LGD BUD-UJ RAZEM Konkurs Najciekawsza Kronika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM” organizuje II edycję konkursu pt. "Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich"

Celem konkursu jest promocja działalności społeczno–gospodarczej i kulturalnej KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń KGW.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej inicjatywy na obszarze Państwa Gminy, jest to doskonała okazja do wypromowania działalności lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej:

http://www.buduj.eu/portal-news-227-.apraszamy_do_wziecia_udzialu_w_ii_edycji_konkursu_na_%E2%80%9Enajciekawsza_kronike_kola_gospodyn_wiejskich%E2%80%9D_organizowanego_przez_stowarzyszenie_lokalna_grupa_dzialania_%E2%80%9Ebud_uj_razem%E2%80%9D_.html