Grafika / Kosze na śmieci

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Zgodnie z aneksem do umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Radomsku, odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Gomunice od stycznia 2023r. wyodrębniona z odpadów komunalnych zostanie osobna frakcja - popiół powstały w gospodarstwach domowych i będzie zbierany i odbierany w osobnych pojemnikach. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i odbiór popiołu realizowany będzie bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez mieszkańców Gminy.

Rozwożenie pojemników na odpady z popiołu, przez PGK Sp. z o.o., do zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Gomunice zostanie zrealizowane już w bieżącym roku.

 

Planowane terminy rozwozu pojemników w poszczególnych miejscowościach:

  • 29.10.2022r. (sobota) - Gomunice,
  • 05.11.2022r. (sobota) - Gomunice, Hucisko, Kosówka, Paciorkowizna, Słostowice, Wielki Bór, Wojciechów,
  • 12.11.2022r. (sobota) - Kletnia,
  • 19.11.2022r. (sobota) - Borowiecko-Kolonia, Fryszerka, Karkoszki, Kocierzowy, Marianka, Piaszczyce, Piaszczyce-Kolonia, Wąglin, Wójcik,
  • 26.11.2022r. (sobota) - Chruścin, Chrzanowice, Gertrudów, Pirowy, Pudzików, Zygmuntów.


Prosimy o, w miarę możliwości, obecność w danym dniu kogoś z domowników w celu odbioru pojemnika.

 

Odbiór popiołu w odrębnych pojemnikach rozpocznie się od stycznia 2023r. wg terminów ujętych w Harmonogramie wywozu na rok 2023.