Symbol / Rolnictwo - Ciągnik
Grafika / ARiMR Premia dla młodych rolników 150 tys. zł

31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

Plakat / ARiMR Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022r. rolnicy, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

Grafika / ARiMR Wnioski na inwestycje chroniące wodę

100 tys. zł na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami - już można składać wnioski