Grafika / Traktor

Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z zamrożonych cen energii do wyższego limitu 3 MWh (3000 kWh).

W tym celu konieczne jest złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego oraz dołączenie do niego wymaganych dokumentów tj:

  • trzeba podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • podać nazwę organu podatkowego, który wydal decyzje,
  • załączyć kopie decyzji o wymierzeniu za 2022r. podatku rolnego.

 

Zgodnie z ustawa, limit 3 MWh dotyczy: odbiorcy uprawnionego prowadzącego gospodarstwo rolne, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajda u swoich sprzedawców energii.

 

Oświadczenie do firmy energetycznej rolnicy muszą złożyć niezwłocznie. Jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.