Symbol / Rolnictwo - Ciągnik
Foto / ARiMR eWniosekPlus

Do 17 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w kampanii 2021.

Plakat / ARiMR Pomoc na start dla grup producentów

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów".

Foto / ARiMR Nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".

Plakat / ARiMR Wnioski na restrukturyzację i premia dla młodych rolników

Wciąż można starać się o dofinansowanie na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania lub na rozwój swojego małego gospodarstwa.

Symbol / Rolnictwo

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.