Gmina Gomunice z lotu ptaka / Zachód Słońca

Galeria fotografii Gminy Gomunice widzianej z lotu ptaka. Kilkanaście ciekawych fotografii. Czy znasz te miejsca?

Czytaj więcej: Z lotu ptaka

Spot Promocyjny

Spot wyprodukowany przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Spot promocyjny

Symbol / Mapka poglądowa lokalizacja Gminy Gomunice

Gmina Gomunice położona jest w południowej części województwa łódzkiego, w odległości 10 km od Radomska. Układ komunikacyjny oparty jest na przebiegających z północy na południe, drogach krajowych nr 1 oraz 91. Sieć tą uzupełniają ważne drogi powiatowe: tranzytowa Kletnia – Kodrąb, Słostowice – Dobyszyce, Pytowice - Gomunice - Kletnia – Gorzędów.

Czytaj więcej: Lokalizacja Gminy Gomunice

Gmina Gomunice / Mapa poglądowa

   Gmina Gomunice jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczo–przemysłowym z rozwiniętą funkcją obsługi rolnictwa. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 62,45 km2, zamieszkuje na nim około 5 900 ludności.

Czytaj więcej: Encyklopedia o Gminie Gomunice

Kościół Parafialny w Gomunicach

   Obiektami wartymi uwagi turysty jest posiadający typowe cechy gotyckie kościół parafialny w Gomunicach.

Czytaj więcej: Obiekty historyczne

Wojciechów / Familoki

   Gmina Gomunice jest gminą młodą. Jej historia rozpoczyna się w roku 1953 kiedy to z gruntów należących do sąsiednich gmin utworzono jednostkę administracyjną Gromada Gomunice z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomunicach. Po reformie administracyjnej w roku 1974 powstaje istniejąca w obecnym kształcie Gmina Gomunice.

Czytaj więcej: Historia Gminy

Rosiczka Okrągłolistna

   Warunki uprawiania turystyki i wypoczynku w Gminie Gomunice wynikają głównie z różnorodności środowiska przyrodniczego oraz wartościowego dziedzictwa kulturowego występującego na tym terenie.

Czytaj więcej: Warto zobaczyć - środowisko przyrodnicze