Rosiczka Okrągłolistna

   Warunki uprawiania turystyki i wypoczynku w Gminie Gomunice wynikają głównie z różnorodności środowiska przyrodniczego oraz wartościowego dziedzictwa kulturowego występującego na tym terenie.

Najistotniejszym elementem przyrodniczym gminy jest jej wysoka lesistość. Lasy uroczyska Fryszerka to siedliska lasu świeżego, boru mieszanego świeżego, boru suchego z przewagą sosny, zaś uroczyska Słostowice to siedliska lasu mieszanego. Na terenie gminy występują obszary pradolinne, z których największy to pradolina rzeki Widawki wchodząca w skład Piliczańsko-Radomszczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (OCHK). Ciekawe przyrodniczo są tereny bagienne w rozlewisku rzeki Widawki.
   Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od zalewu „Fryszerka” który znajduje się przy drodze do Piaszczyc. Znajduje się tu nieczynny młyn,  a w okresie letnim funkcjonuje mała gastronomia, kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Tuż przy wjeździe na zalew stoi wiekowy dąb – pomnik przyrody. Warto zapuścić się w lasy okalające zalew. Idąc w stronę Kocierzów napotkamy stanowiska owadożernej rośliny Rosiczki okrągłolistnej oraz innych rzadkich roślin bagiennych. Idąc w stronę Piaszczyc zobaczymy typowe łąki bagienne z całą gamą ptactwa błotnego. W okolicach Fryszerki napotkać można bociana czarnego. Przemieszczając się w dół rzeki Widawki za drogą nr 91 dochodzimy do najcenniejszego obiektu „Wójcik”, w którym ochronie gatunkowej podlega m.in. rosiczka okrągłolistna  i turzyce w tym będąca ewenementem w skali europejskiej Turzyca Pchla. W rozlewiskach występują rzadkie okazy flory i fauny, m.in. rośliny bagienne, owady - krowieńczak księżycoróg (rzadki żuk), drapieżne kusaki, bąk bydlęcy, drapieżny łowik szerszeniak, motyle – paź królowej, owady – turkuć podjadek. Występuje tu bogactwo ptactwa w tym rzadki bocian czarny, oraz gryzoni takich jak choćby mysz zielna, chomik europejski.
   Przy drodze z Gomunic do Gorzędowa w miejscowości Hucisko znajdują się stare wyrobiska po kopalniach kamienia wapiennego. Liczne w tych wyrobiskach jaskinie zamieszkiwane są przez kolonie nietoperzy. Jadąc tą samą drogą dojdziemy do Gertrudowa. Okalające miejscowość lasy są rajem dla poszukiwaczy spokoju, ponieważ w promieniu kilometrów brak jest jakiegokolwiek przemysłu, a same lasy pełne są grzybów i innego runa.

   Zachęcamy do wędrówek pieszych, rowerowych i konnych urokliwymi leśnymi duktami. Szczególnego polecenia jest Zielony Dukt, wiodący od ulicy Dobryszyckiej w Gomunicach poprzez stary bór sosnowo - świerkowy do miejscowości Ruda w gminie Dobryszyce. Ze skraju lasu rozciąga się widok na tereny polodowcowe z najwyższym w okolicy wzgórzem Muchaniec.
   Począwszy od Góry Kamieńsk praktycznie nie wychodząc z lasu można przemieścić się nad rzekę Pilicę i dalej w lasy kieleckie. Lato i jesień w naszej Gminie to raj dla miłośników pozyskiwania runa leśnego i amatorów łowów z aparatem fotograficznym, lasy bowiem pełne są zwierzyny. Oprócz wymienionych wcześniej: ptactwa i małych gryzoni, można stanąć oko w oko z dzikiem, łosiem, sarną lub lisem i uwiecznić to spotkanie na zdjęciu.

 

Galeria foto środowisko przyrodnicze