Rosiczka Okrągłolistna

   Warunki uprawiania turystyki i wypoczynku w Gminie Gomunice wynikają głównie z różnorodności środowiska przyrodniczego oraz wartościowego dziedzictwa kulturowego występującego na tym terenie.