Symbol / Mapka poglądowa lokalizacja Gminy Gomunice

Gmina Gomunice położona jest w południowej części województwa łódzkiego, w odległości 10 km od Radomska. Układ komunikacyjny oparty jest na przebiegających z północy na południe, drogach krajowych nr 1 oraz 91. Sieć tą uzupełniają ważne drogi powiatowe: tranzytowa Kletnia – Kodrąb, Słostowice – Dobyszyce, Pytowice - Gomunice - Kletnia – Gorzędów.

Gmina Gomunice / Mapa poglądowa

   Gmina Gomunice jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczo–przemysłowym z rozwiniętą funkcją obsługi rolnictwa. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 62,45 km2, zamieszkuje na nim około 5 900 ludności.