Kościół Parafialny w Gomunicach

   Obiektami wartymi uwagi turysty jest posiadający typowe cechy gotyckie kościół parafialny w Gomunicach.

Wojciechów / Familoki

   Gmina Gomunice jest gminą młodą. Jej historia rozpoczyna się w roku 1953 kiedy to z gruntów należących do sąsiednich gmin utworzono jednostkę administracyjną Gromada Gomunice z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomunicach. Po reformie administracyjnej w roku 1974 powstaje istniejąca w obecnym kształcie Gmina Gomunice.