Gmina Gomunice jest gminą młodą. Jej historia rozpoczyna się w roku 1953 kiedy to z gruntów należących do sąsiednich gmin utworzono jednostkę administracyjną Gromada Gomunice z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomunicach. Po reformie administracyjnej w roku 1974 powstaje istniejąca w obecnym kształcie Gmina Gomunice.

   Również początek miejscowości Gomunice to czasy niezbyt odległe. Rozwój miejscowości zapoczątkowało rozpoczęcie w roku 1846 budowy kolejowej linii Warszawsko – Wiedeńskiej, której jedną ze stacji pod nazwą „Kamieńsk” zlokalizowano w obrębie dzisiejszych Gomunic. Bliskość linii kolejowej stała się przyczynkiem do rozwoju przemysłu. Na terenie Gomunic powstają tartaki i warsztaty rzemieślnicze oraz przeniesiona z Wojciechowa koło Lublina duża fabryka mebli, wokół której powstało istniejące do dziś osiedle domków robotniczych tzw. „Familoków”.

 

Wojciechów Familoki Wojciechów Familoki

 

   O wiele bogatsza jest historia miejscowości wchodzących w skład gminy. Pierwsze wzmianki o Kletni. Chrzanowicach, Kocierzowach i Słostostowicach pochodzą z końca XIII w. a o Karkoszkach z początku wieku XIX .
    Stary bór sosnowy wytwarzający zdrowy mikroklimat w powiązaniu z dobrym dojazdem spowodowały, że już w początku XX w. zaczęły powstawać w okolicach Gomunic liczne wille wypoczynkowe należące do bogatych przemysłowców i mieszczan. Wypoczywały tu bogate głównie żydowskie rodziny pochodzące z Częstochowy, Radomska, Łodzi i Warszawy. Większość tych pensjonatów ze względu na drewnianą konstrukcję spłonęła w czasie II wojny światowej, nie mniej do dziś kilka wilii zachowało się i nadal jest zamieszkiwana.