Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

Logo / Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach CEEB:

Grafika / CEED Złóż deklarację

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku przez właścicieli/zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021r.

Grafika / Kosze na śmieci

Przedsiębiorcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Grafika / Dowód Osobisty

W piątek 5 listopada od godz. 12.00, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Foto / Tablica informacyjna: UWAGA! Obszar zapowietrzony - zgnilec amerykański pszczół

takie tablice informacyjne pojawiły się na obszarze zapowietrzonym obejmującym m.in. teren gminy Gomunice