Foto / Tablica informacyjna: UWAGA! Obszar zapowietrzony - zgnilec amerykański pszczół

"UWAGA! Obszar zapowietrzony - zgnilec amerykański pszczół" - takie tablice informacyjne pojawiły się na obszarze zapowietrzonym obejmującym m.in.:


"część miejscowości Gomunice ograniczonej od południa ulicą Fabryczną od wschodu linią kolejową, Paciorkowizna, Czarny Ług, część miejscowości Słostowice ograniczonej od wschodu w autostradą A1 w kierunku południowym na terenie gminy Gomunice"


zgodnie z par. 1 pkt 1 lit b rozporządzenia Nr 17/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzenia zakazów oraz nakazów na tym obszarze (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3962).

Link do rozporządzenia: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/3926

 

Dlaczego się pojawiły? Co oznaczają i czy choroba jest groźna dla ludzi?

Zgnilec amerykański to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych pszczół wywoływana przez bakterię Paenibacillus larvae.


Atakuje ona czerw, czyli larwy pszczół we wczesnym etapie rozwoju. Choroba pojawia się w ulach szczególnie w okresie późnego lata ze względu na bardzo wysokie temperatury, które sprzyjają rozwojowi bakterii.


Zgnilec amerykański jest jedyną chorobą pszczół podlegającą w Polsce obowiązkowi zwalczania z urzędu na mocy ustawy z dnia 24 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421).


Obszar zapowietrzony, o którym informują znaki to rejon, w którym istnieje zagrożenie zakażenia się kolejnych rodzin pszczelich. Wynika on z zasięgu lotu pszczoły i wyznaczany jest od wykrytego ogniska choroby. Obszar ten to najczęściej 3 km wokół zakażonej pasieki. Wszystkie hodowle w zasięgu obszaru zapowietrzonego muszą zostać zbadane.


Zgnilec amerykański jest chorobą, która nie zagraża ludziom. Jedyny jej wpływ, który może zostać zaobserwowany to słabsze zapylenie roślin a przez to mniejsze plony, a także mniejsze zbiory miodu. Wynika to z osłabienia rodzin pszczelich lub ich częściowego wyginięcia.