Logo / AlfaNet

Na terenie Gminy Gomunice występuje problem z dostępem do Internetu.

Zgodnie z informacją uzyskaną w firmie AlfaNet awaria zlokalizowana jest poza siecią operatora. W związku z powyższym przewidywany termin naprawy nie jest znany.