Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 9 września 2021 roku (czwartek) o godz. 9:00 w Domu Ludowym, przy ul. Konopnickiej 6 w Kamieńsku, odbędzie się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Dróżbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego.
  7. Zakończenie obrad Sesji.
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/