Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 30 lipca 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gomunice.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz piwa, napojów zawierających od 4,5% do 18% oraz powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Sołectwa Gomunice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  7. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/