Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 19 maja 2021 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2021 – 2030.
  4. Podjęcie uchwały w  sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2021
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Gomunicach
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gomunice.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 02/2021
  8. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/