Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 20 kwietnia 2021 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice" oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice na lata 2009-2032".
  4. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/