Foto / Sala podczas obrad Rady Gminy

W dniu 30 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2021-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  6. Zakończenie obrad Sesji.
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/