Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 22 marca 2024 roku (piątek) o godz. 13:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach za 2023 rok.
  4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Gomunice” za rok 2023 .
  5. Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gomunice” za rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2024 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2024-2033 .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LXXVIII/434/24 Rady Gminy Gomunice z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gomunice.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gomunice na lata 2024-2030.
  10. Zakończenie obrad Sesji.

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: https://gomunice.pl/online