Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 23.02.2024 roku (piątek) o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXXVIII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad LXXVIII Sesji Rady Gminy.
3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy .
4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice.
7. Informacja z realizacji „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gomunice w 2023 roku”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2024-2033 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gomunice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gomunice na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice na lata 2023-2032”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Centrum Pomocy „Panaceum” z siedzibą w Radomsku oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości .
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: https://gomunice.pl/online