Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 07.05.2024 roku (wtorek) o godzinie 10.00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy.

 
Porządek Obrad :
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez Radnych Rady Gminy.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  6. Złożenie Ślubowania Wójta Gminy.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamkniecie sesji.

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: https://gomunice.pl/online