Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 8 lutego 2023 roku (środa) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gomunice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonania przez Wójta Gminy Gomunice czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  5. Zakończenie obrad Sesji.

 

   Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/