Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 17 lutego 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LXIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku LXIII Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Gomunice za rok 2022 .
 7. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Gminy Gomunice za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice w 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr LVI/323/22 Rady Gminy Gomunice z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Dobryszyce w sprawach pomocy finansowej na rzecz Gminy Gomunice.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIX/345/22 Rady Gminy Gomunice z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

   Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/