Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023r.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/333/22 Rady Gminy Gomunice w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art.39 ust.4 i ust. 4a ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  7. Zakończenie obrad Sesji.

 

 
 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/