Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/336/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2033.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVII/329/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023.
  6. Zakończenie obrad Sesji.
 
 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/