Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 22 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku LIX Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołu z Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych przez Gminę Gomunice na Inwestycje zrealizowane oraz w trakcie realizacji w roku 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice w 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na 2023 rok
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LV/321/22 Rady Gminy Gomunice z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2023-2032.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Kornin.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad Sesji.
 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/