Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 14 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego w Łodzi wraz z odpowiedzią na skargę.
  5. Zakończenie obrad Sesji.

 

 
 
 
Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/