Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 17 października 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/313/22 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 września 2022r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gomunice, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Kletnia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Gomunice.
  8. Zakończenie Sesji.

 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/