Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 3 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  5. Zakończenie Sesji.
 

 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/