Zdjęcie /2023-07-25 Odsłonięcie obelisku w Kocierzowach

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

Na zaproszenie organizatorów uroczystości: Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi Pana Mateusza Koteckiego, reprezentowanego przez Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Pana Bartosza Bijaka), Wójta Gminy Gomunice Pana Pawła Olejniczaka oraz Prezesa Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM Pana Grzegorza Wydrowskiego, na odsłonięcie obelisku przybyli:

 1. Poseł na Sejm RP Pani Anna Milczanowska.
 2. Drugi Sekretarz Ambasady Australii Pan Aidan Myatt, w imieniu Pana Ambasadora Australii w Polsce.
 3. Pan Mirosław Dratwiński, w imieniu Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Ciecióry.
 4. Radny Sejmiku wojewódzkiego, Rektor Akademii Piotrkowskiej Pan prof. Dariusz Rogut, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego.
 5. Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego,dyrektor Biura poselskiego, Pan Michał Koska.
 6. Wójt Gminy Radomsko Pan Roman Radczyc.
 7. Wójt Gminy Gorzkowice Pan Alojzy Włodarczyk.
 8. Radni Gminy Gomunice z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Panem Markiem Tazbirem.
 9. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Maciej Klisz.
 10. Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Paweł Wiktorowicz.
 11. Dowódca 93 batalionu lekkiej piechoty w Łasku ppłk Przemysław Kornacki.
 12. W imieniu Dowódcy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku mjr Michał Kolad i porucznik Marek Sobieraj.
 13. W imieniu Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim por. Aleksander Kalarus z 7 Dywizjonu Lotniczego 25 BKPow.
 14. Komendant Powiatowy Policji w Radomsku Pan mł. insp. Jarosław Knapik.
 15. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku Pan mł. bryg. Artur Bartosik.
 16. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku Pani Małgorzata Borek
 17. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku Pani Anita Janczak.
 18. Kierownicy, Dyrektorzy oraz przedstawiciele instytucji rządowych, instytucji kulturalnych, placówek oświatowych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych oraz harcerze z X Środowiskowego Szczepu „Legion”.
 19. Osoby duchowne, ks. proboszcz parafii Gomunice Andrzej Molenda i ks. proboszcz parafii Chrzanowice Robert Foryś.
 20. Członkowie i poczty sztandarowe Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Łódź z asystą wojskowa 9 ŁBOT,
 21. Poczty sztandarowe i prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Gomunice oraz poczty sztandarowe Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gomunicach i Rejonowego Koła Pszczelarzy w Kocierzowach.
 22. Sołtysi, mieszkańcy Kocierzów i innych miejscowości Gminy Gomunice.

Zarówno powstanie obelisku, jak i uroczystość jego osłonięcia odbyła się staraniem wielu osób działających we wspólnym celu.:

 • wszystkich mieszkańców Gminy Gomunice dzielących się swoimi wspomnieniami o żołnierzach AK i KWP.
 • płk. rez. Roberta Bąkowicza, pracownika Gminy Gomunice.Bartosza Bijaka, Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział Łódź.
 • Sławomira Galasa, wolontariusza Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM.
 • chor. Pawła Kałdońskiego, żołnierza 9 ŁBOT i wolontariusza Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM.
 • gen. bryg. Macieja Klisza, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • prof. Marcina Lasonia, członka Rady Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM.
 • zespół Musical Souls w składzie: Anna Gębicz, Maja Kałdońska Aleksandra Kowalczyk, Natalia Rak.
 • ks. Andrzeja Molendy, proboszcza parafii Gomunice.
 • Anny Olborskiej, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gomunicach.
 • Pawła Olejniczaka, Wójta Gminy Gomunice.
 • Iwony Paul, skarbnik Gminy Gomunice.
 • prof. Dariusza Roguta, Rektora Akademii Piotrkowskiej, w czasie realizacji projektu Dyrektora IPN Oddział Łódź.
 • Elżbiety Sukiennik, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach w Gomunicach.
 • Anety Szczepockej, Sekretarz Gminy Gomunice.
 • Marcina Tazbira, montaż tablicy.
 • płk. Pawła Wiktorowicza Dowódcę 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 • Grzegorza Wydrowskiego, Prezesa Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM.

Tekst dr hab. Marcin Lasoń, profesor Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.